Bootstrap

Tjänstekatalog - Bibliotek & IKT

Lunds universitets logotyp.
Bibliotek och IKT

Bibliotek och IKT-enheten vid Medicinska fakulteten ger kvalificerat stöd till forskning, utbildning och administration inklusive IT-support. Vi bidrar till att göra fakulteten till en attraktiv arbetsplats och lärandemiljö.

...
IT-tjänster

Bibliotek och IKT erbjuder många olika former av IT-tjänster.


...
LabSäk

Bibliotek och IKT erbjuder verksamhetsnära IT-support till er som arbetar inom Lab.

...
Stöd till forskning

Bibliotek och IKT erbjuder omfattande stöd till forskare samt studerande på forskarnivå.

...
Stöd till lärande

Bibliotek och IKT erbjuder undervisning, handledning och stöd till studenter och lärare.

Bibliotek & IKT